.

جهت دانلود فايل رزومه شرکت طرح صنعت و پالايش       اينجا   کليک کنيد


دفتر مرکزي : تهران , خيابان فرشته , خيابان آقابزرگی , خيابان صحرا , انتهای پارسا , کوچه احمد لطيفی , پلاک 20 (نبش بن بست عرب ) , واحد 2  

دفتر مطالعات امکان سنجی و نظارت : تهران , قيطريه , بلوارکاوه , خيابان بهارجنوبی , کوچه آفرين , پلاک 1 , طبقه سوم

www.saapco.com       Email: mng@saapco.com

  تلفن :   22671284       فكس : 22675142

صفحه نخست  |  کادر مديريت  و فني  | رزومه  | نمودار سازماني  | سوابق  و تجربيات  |گواهينامه ها و مجوزها  | تقديرنامه ها   

کليه حقوق اين سايت متعلق به  طرح صنعت و پالايش ميباشد                    طراحي شده توسط طرح صنعت و پالايش

1- خدمات طراحي و مهندسي , مطالعات امکان سنجی


مطالعات مقدماتي شامل مطالعات پايه ، بررسي نيازها ، توجيه فني اقتصادي ، بررسي روش‌هاي توليد، برآورد هزينه و ساير خدمات اين مرحله
طراحي مقدماتي شامل مطالعات تكميلي ، تدوين روش‌هاي اجرايي ، تعيين مباني محاسبات و طراحي تفصيلي ، تهيه طرح مقدماتي و نقشه‌هاي اصلي ،طرح‌ريزي نيروي انساني ، برآورد هزينه طرح ، تهيه مشخصات فني تجهيزات و ساير خدمات اين مرحله .
طراحي تفصيلي شامل محاسبات فني ، نقشه‌هاي اجرايي ، مشخصات فني نهايي تجهيزات ، برآورد هزينه نهايي اجراي طرح ، برنامه زمانبندي و اسناد مناقصه
مديريت كالا شامل مدارك سفارش ، تهيه ليست سازندگان معتبر ، بررسي پيشنهاد سازندگان از نظر فني و اقتصادي و همياري با كارفرما در خريد كالا

 

2 - خدمات مديريت ساختمان (MC) و نظارت عاليه و كارگاهي  


مديريت ساختمان (MC)
تدوين روشها ، دستورالعملها و سازمان اجرايي
برنامه‌ريزي و كنترل طرح
خدمات ارجاع كار به مراجع و شركتهاي ذيصلاح
هماهنگي و مديريت اجراي قراردادها و مشاركت در حل دعاوي احتمالي پيمانكار با كارفرما
مديريت خدمات و تداركات كالا
مديريت و هماهنگي عوامل اجرايي ساختمان و نصب
مديريت و هماهنگي عوامل كنترل كيفي عمليات اجرايي
هماهنگي خدمات راه‌اندازي ،بهره‌برداري آزمايشي و تحويل
هماهنگي خدمات مربوط به دوره تضمين
خدمات برآورد ، كنترل پرداختها ، امور حقوقي قراردادها
خدمات مربوط به مستندسازي و جمع‌آوري اسناد و مدارك فني در مركز اسناد
تهيه و تنظيم گزارشات پيشرفت كار و گزارش نهايي طرح
نظارت عاليه و كارگاهي
كنترل و نظارت عمليات اجرايي بر اساس برنامه زمانبندي طرح و نقشه‌هاي اجرايي
بررسي مشخصات فني كالاهاي عهده پيمانكار
بازرسي كيفي و كمي كالا و تجهيزات مورد نياز طرح
تعيين نوع آزمايشات و محل نمونه‌برداري از مصالح
تهيه و تنظيم گزارشات تفصيلي و جامع از عمليات اجرايي پيمانكار
بررسي احجام كار و صورت وضعيتهاي موقت و قطعي پيمانكار
بررسي و تجزيه و تحليل قيمت‌هاي جديد
انجام تشريفات مربوط به تحويل موقت و قطعي و صدور گواهينامه‌هاي مربوطه
اظهار نظر در مورد دعاوي احتمالي پيمانكار با كارفرما
رسيدگي در مورد نقشه‌هاي عين ساخت (As Built)
نظارت بر عمليات و تكاليف پيمانكار در دوران نگهداري و صدور گواهينامه‌هاي لازم
تهيه گزارشات در دوران نگهداري و تضمين

 

3 - اجراي طرحهاي صنعتي بصورت EP1 و EPC2 ) كليد گردان (

 

رئوس خدمات قابل ارائه در قالب‌ طرح‌هاي EPC,EP شامل طراحي و مهندسي ، تهيه و تدارك كالا و تجهيزات ، عمليات اجرايي و راه‌اندازي توسط مشاركت با شركتهاي اجرايي (پيمانكاران) معتبر به ترتيب زير مي‌باشد :
مشاركت و تشكيل كنسرسيوم يا پيمانكاران معتبر خارجي و داخلي جهت ارائه خدمات بصورت EPC,EP
انجام و ارائه كليه خدمات مربوط به طراحي و مهندسي شامل مطالعات مقدماتي ، طراحي مقدماتي ، برآورد هزينه طرح ، طراحي تفصيلي ، زمانبندي طرح ، مهندسي كارگاهي و مهندسي تطبيقي
انجام و ارائه كليه خدمات مربوط به تداركات كالا و تجهيزات طرح شامل تهيه مدارك سفارش و اسناد مناقصه ، تهيه ليست سازندگان معتبر ، ارزيابي فني و اقتصادي پيشنهاد سازندگان و فروشندگان ، صدور سفارش و يا عقد قرارداد ،بازرسي فني حين ساخت ، حمل ونگهداري كالا ، مديريت انبارداري و تحويل كالا جهت عمليات نصب
انجام عمليات اجرايي مربوط به ساختمان و نصب شامل زمانبندي عمليات اجرايي ، روشهاي اجرايي ،سازمان ،تجهيزكارگاه ،تهيه روشهاي كنترل كيفيت ، اجراي مقررات ايمني ،تهيه مصالح و تجهيزات پاي كار ، تهيه ابزار و ماشين‌آلات ، احداث تاسيسات و ساختمانهاي موقت ، تامين نيروي انساني مورد نياز ، اجراي عمليات ساختمان و نصب ، انجام آزمايشات لازم ، ارائه گزارشات ادواري ، تهيه نقشه‌هاي عين ساخت (As Built) ، پيش‌راه‌اندازي ، راه‌اندازي ، بهره‌برداري آزمايشي ، حفاظت و نگهداري در دوره تضمين ، رفع معايب و نقايص در دوره تضمين ، تهيه گزارش نهايي طرح .